Wiadomości

Planowanie z natury rzeczy jest pierwszym etapem zarządzania. Polega na wyznaczeniu zadań oraz środków i sposobów ich najkorzystniejszej realizacji. ...
   Często nie doceniamy jak ważnym procesem w firmie jest komunikowanie się. Skuteczna komunikacja pozwala na właściwe spełnianie zadań związanych z...
INFORMACJA W ZARZĄDZANIU – POGŁĘBIONA REFLEKSJA   Informacja pełni szczególną rolę w zarządzaniu. Efektywne zarządzanie jest tylko wtedy możliwe kiedy...
Perspektywa wdrażania środków unijnych na lata 2007-2013 dobiegła końca. Nastąpił okres zamykania i rozliczania wielu projektów, które będą podlegały kontroli...
  W związku z kończącą się perspektywą finansowania Unii Europejskiej zaplanowaną na lata 2007 – 2013, której Uniwersytet był Beneficjentem, rozpoczyna...